• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Thống kê gian hàng
Công Ty TNHH TM DV Điện Châu Á - 0918.393.093
Gian hàng: dienchaua
Tham gia: 25/05/2015
GD Online thành công(?): 1
Thời gian xử lý : 1 ngày
Lượt truy cập: 130.546
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
27 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: MIKRO / Loại: Điều khiển tụ bù / Số cấp: 6 / Trọng lượng (kg): 0.6 / Xuất xứ: Malaysia /
1.690.000 ₫
Trong kho: 1000
2
Hãng sản xuất: MIKRO / Loại: Điều khiển tụ bù / Số cấp: 6 / Trọng lượng (kg): 0.6 / Xuất xứ: Malaysia /
1.690.000 ₫
Trong kho: 1000
3
Hãng sản xuất: MIKRO / Loại: Điều khiển tụ bù / Số cấp: 6 / Trọng lượng (kg): 1.2 / Xuất xứ: Malaysia /
1.786.000 ₫
Trong kho: 1000
4
Hãng sản xuất: MIKRO / Loại: Điều khiển tụ bù / Số cấp: 6 / Trọng lượng (kg): 1.2 / Xuất xứ: Malaysia /
1.786.000 ₫
Trong kho: 1000
5
Hãng sản xuất: MIKRO / Loại: Điều khiển tụ bù / Số cấp: 8 / Trọng lượng (kg): 1.2 / Xuất xứ: Malaysia /
1.920.000 ₫
Trong kho: 1000
6
Hãng sản xuất: MIKRO / Loại: Điều khiển tụ bù / Số cấp: 12 / Trọng lượng (kg): 1.2 / Xuất xứ: Malaysia /
2.120.000 ₫
Trong kho: 1000
7
Hãng sản xuất: MIKRO / Loại: Điều khiển tụ bù / Số cấp: 6 / Trọng lượng (kg): 0.6 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1000
8
Hãng sản xuất: MIKRO / Loại: Điều khiển tụ bù / Số cấp: 6 / Trọng lượng (kg): 0.6 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1000
9
Hãng sản xuất: IDEC / Loại: Rơ le trung gian / Số cấp: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 100
10
Hãng sản xuất: MIKRO / Loại: Điều khiển tụ bù / Số cấp: 8 / Trọng lượng (kg): 1.2 / Xuất xứ: Malaysia /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1000
11
Hãng sản xuất: IDEC / Loại: Rơ le trung gian / Số cấp: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1000
12
Hãng sản xuất: IDEC / Loại: Rơ le trung gian / Số cấp: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1000
13
Hãng sản xuất: IDEC / Loại: Rơ le trung gian / Số cấp: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1000
14
Hãng sản xuất: MIKRO / Loại: Điều khiển tụ bù / Số cấp: 6 / Trọng lượng (kg): 0.6 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1000
15
Hãng sản xuất: IDEC / Loại: Rơ le trung gian / Số cấp: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1000
Trang:  1  2  > 
Danh mục tin tức