• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
089 948 6988 - Công Ty TNHH TM DV Điện Châu Á
Gian hàng: dienchaua
Tham gia: 25/05/2015
GD Online thành công(?): 1
Thời gian xử lý : 1 ngày
Lượt truy cập: 440.073
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
27 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
-38%
Hãng sản xuất: MIKRO / Loại: Điều khiển tụ bù / Số cấp: 6 / Trọng lượng (kg): 0.6 / Xuất xứ: - /
1.083.140 ₫
1.747.000 ₫
2
-38%
Hãng sản xuất: MIKRO / Loại: Điều khiển tụ bù / Số cấp: 6 / Trọng lượng (kg): 0.6 / Xuất xứ: - /
1.100.500 ₫
1.775.000 ₫
3
-38%
Hãng sản xuất: MIKRO / Loại: Điều khiển tụ bù / Số cấp: 6 / Trọng lượng (kg): 0.6 / Xuất xứ: Malaysia /
1.692.600 ₫
2.730.000 ₫
4
-38%
Hãng sản xuất: MIKRO / Loại: Điều khiển tụ bù / Số cấp: 6 / Trọng lượng (kg): 0.6 / Xuất xứ: Malaysia /
1.692.600 ₫
2.730.000 ₫
5
-38%
Hãng sản xuất: MIKRO / Loại: Điều khiển tụ bù / Số cấp: 6 / Trọng lượng (kg): 1.2 / Xuất xứ: Malaysia /
1.785.600 ₫
2.880.000 ₫
6
-38%
Hãng sản xuất: MIKRO / Loại: Điều khiển tụ bù / Số cấp: 6 / Trọng lượng (kg): 1.2 / Xuất xứ: Malaysia /
1.785.600 ₫
2.880.000 ₫
7
-38%
Hãng sản xuất: MIKRO / Loại: Điều khiển tụ bù / Số cấp: 8 / Trọng lượng (kg): 1.2 / Xuất xứ: Malaysia /
1.897.200 ₫
3.060.000 ₫
8
-38%
Hãng sản xuất: MIKRO / Loại: Điều khiển tụ bù / Số cấp: 8 / Trọng lượng (kg): 1.2 / Xuất xứ: Malaysia /
1.897.200 ₫
3.060.000 ₫
9
-38%
Hãng sản xuất: MIKRO / Loại: Điều khiển tụ bù / Số cấp: 12 / Trọng lượng (kg): 1.2 / Xuất xứ: Malaysia /
2.114.200 ₫
3.410.000 ₫
10
-38%
Hãng sản xuất: MIKRO / Loại: Điều khiển tụ bù / Số cấp: 12 / Trọng lượng (kg): 1.2 / Xuất xứ: Malaysia /
2.114.200 ₫
3.410.000 ₫
11
-38%
Hãng sản xuất: MIKRO / Loại: Điều khiển tụ bù / Số cấp: 14 / Trọng lượng (kg): 1.2 / Xuất xứ: Malaysia /
2.504.800 ₫
4.040.000 ₫
12
-38%
Hãng sản xuất: MIKRO / Loại: Điều khiển tụ bù / Số cấp: 8 / Trọng lượng (kg): 1.2 / Xuất xứ: Malaysia /
5.332.000 ₫
8.600.000 ₫
13
-38%
Hãng sản xuất: MIKRO / Loại: Điều khiển tụ bù / Số cấp: 8 / Trọng lượng (kg): 1.2 / Xuất xứ: Nhật Bản /
5.890.000 ₫
9.500.000 ₫
14
-38%
Hãng sản xuất: MIKRO / Loại: Điều khiển tụ bù / Số cấp: 12 / Trọng lượng (kg): 1.2 / Xuất xứ: Malaysia /
6.200.000 ₫
10.000.000 ₫
15
-38%
Hãng sản xuất: MIKRO / Loại: Điều khiển tụ bù / Số cấp: 12 / Trọng lượng (kg): 1.2 / Xuất xứ: Malaysia /
6.572.000 ₫
10.600.000 ₫
16
Hãng sản xuất: MIKRO / Loại: Điều khiển tụ bù / Số cấp: 6 / Trọng lượng (kg): 0.6 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
17
Hãng sản xuất: MIKRO / Loại: Điều khiển tụ bù / Số cấp: 6 / Trọng lượng (kg): 0.6 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
18
Hãng sản xuất: IDEC / Loại: Rơ le trung gian / Số cấp: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
19
Hãng sản xuất: IDEC / Loại: Rơ le trung gian / Số cấp: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
20
Hãng sản xuất: IDEC / Loại: Rơ le trung gian / Số cấp: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
21
Hãng sản xuất: IDEC / Loại: Rơ le trung gian / Số cấp: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
22
Hãng sản xuất: IDEC / Loại: Rơ le trung gian / Số cấp: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
23
Hãng sản xuất: Idec / Loại: Rơ le trung gian / Số cấp: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
24
Hãng sản xuất: IDEC / Loại: Rơ le trung gian / Số cấp: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
25
Hãng sản xuất: IDEC / Loại: Rơ le trung gian / Số cấp: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
26
Hãng sản xuất: IDEC / Loại: Rơ le trung gian / Số cấp: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
27
Hãng sản xuất: IDEC / Loại: Rơ le trung gian / Số cấp: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng