• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
581 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Hyundai / Số pha: 1 pha / Số cực: - / Dòng điện định mức (A): 63 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 6 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
70.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Hyundai / Số pha: 1 pha / Số cực: - / Dòng điện định mức (A): 63 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 10 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
109.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Hyundai / Số pha: 2 pha / Số cực: - / Dòng điện định mức (A): 63 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 6 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
145.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Hyundai / Số pha: 1 pha / Số cực: - / Dòng điện định mức (A): 63 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 6 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
150.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Hyundai / Số pha: 2 pha / Số cực: - / Dòng điện định mức (A): 63 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 10 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
220.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Hyundai / Số pha: 3 pha / Số cực: - / Dòng điện định mức (A): 63 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 6 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
235.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Hyundai / Số pha: 1 pha / Số cực: - / Dòng điện định mức (A): 125 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 10 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
260.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Hyundai / Số pha: 3 pha / Số cực: - / Dòng điện định mức (A): 63 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 10 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
355.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Hyundai / Số pha: 3 pha / Số cực: - / Dòng điện định mức (A): 63 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 6 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
400.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Hyundai / Số pha: 3 pha / Số cực: - / Dòng điện định mức (A): 63 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 6 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
410.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Hyundai / Số pha: 2 pha / Số cực: - / Dòng điện định mức (A): 10 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 2.5 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
410.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Hyundai / Số pha: 2 pha / Số cực: - / Dòng điện định mức (A): 15 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 2.5 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
410.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Hyundai / Số pha: 2 pha / Số cực: - / Dòng điện định mức (A): 20 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 2.5 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
410.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Hyundai / Số pha: 2 pha / Số cực: - / Dòng điện định mức (A): 30 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 2.5 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
410.000 ₫
15
Hãng sản xuất: SCHNEIDER / Loại: 3 pha / Dòng điện định mức (A): 25 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 6 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
431.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Hyundai / Số pha: 3 pha / Số cực: - / Dòng điện định mức (A): 50 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 7.5 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
468.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Hyundai / Số pha: 2 pha / Số cực: - / Dòng điện định mức (A): 125 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 10 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
520.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Hyundai / Số pha: 3 pha / Số cực: - / Dòng điện định mức (A): 10 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 2.5 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
555.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Hyundai / Số pha: 3 pha / Số cực: - / Dòng điện định mức (A): 15 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 2.5 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
555.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Hyundai / Số pha: 3 pha / Số cực: - / Dòng điện định mức (A): 20 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 2.5 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
555.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Hyundai / Số pha: 3 pha / Số cực: - / Dòng điện định mức (A): 30 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 2.5 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
555.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Hyundai / Số pha: 3 pha / Số cực: Ba cực / Dòng điện định mức (A): 50 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 16 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
594.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Hyundai / Số pha: 3 pha / Số cực: - / Dòng điện định mức (A): 40 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 2.5 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
595.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Hyundai / Số pha: 3 pha / Số cực: - / Dòng điện định mức (A): 50 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 2.5 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
595.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Hyundai / Số pha: 3 pha / Số cực: Ba cực / Dòng điện định mức (A): 50 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 20 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
612.000 ₫
26
Hãng sản xuất: LS / Số cực: Hai cực / Dòng điện định mức (A): 50 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 30 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
638.000 ₫
27
Hãng sản xuất: LS / Số cực: Hai cực / Dòng điện định mức (A): 10 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 25 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
650.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Hyundai / Số pha: 2 pha / Số cực: - / Dòng điện định mức (A): 100 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 50 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
700.000 ₫
29
Hãng sản xuất: LS / Số cực: Hai cực / Dòng điện định mức (A): 15 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 35 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
710.000 ₫
30
Hãng sản xuất: LS / Số cực: Ba cực / Dòng điện định mức (A): 20 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 18 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
745.000 ₫
31
Hãng sản xuất: LS / Loại: 3 pha / Dòng điện định mức (A): 15 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 18 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
745.000 ₫
32
Hãng sản xuất: LS / Loại: 3 pha / Dòng điện định mức (A): 30 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 18 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
745.000 ₫
33
Hãng sản xuất: LS / Loại: 3 pha / Dòng điện định mức (A): 40 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 18 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
745.000 ₫
34
Hãng sản xuất: LS / Loại: 3 pha / Dòng điện định mức (A): 50 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 18 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
745.000 ₫
35
Hãng sản xuất: LS / Loại: 2 pha / Dòng điện định mức (A): 60 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 30 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
755.000 ₫
36
Hãng sản xuất: LS / Số cực: Ba cực / Dòng điện định mức (A): 5 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 14 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
760.000 ₫
37
Hãng sản xuất: LS / Số cực: Ba cực / Dòng điện định mức (A): 10 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 14 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
760.000 ₫
38
Hãng sản xuất: Hyundai / Số pha: 3 pha / Số cực: - / Dòng điện định mức (A): 125 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 10 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
790.000 ₫
39
Hãng sản xuất: Hyundai / Số pha: 3 pha / Số cực: Ba cực / Dòng điện định mức (A): 100 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 16 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
810.000 ₫
40
Hãng sản xuất: Hyundai / Số pha: 3 pha / Số cực: Ba cực / Dòng điện định mức (A): 125 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 20 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
841.500 ₫
41
Hãng sản xuất: LS / Số cực: Hai cực / Dòng điện định mức (A): 100 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 35 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
858.000 ₫
42
Hãng sản xuất: LS / Loại: 2 pha / Dòng điện định mức (A): 15 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 35 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
858.000 ₫
43
Hãng sản xuất: LS / Loại: 2 pha / Dòng điện định mức (A): 20 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 35 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
858.000 ₫
44
Hãng sản xuất: LS / Loại: 2 pha / Dòng điện định mức (A): 30 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 35 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
858.000 ₫
45
Hãng sản xuất: LS / Loại: 2 pha / Dòng điện định mức (A): 40 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 35 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
858.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  5  6  ..  >  >>