• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Thống kê gian hàng
089 948 6988 - Công Ty TNHH TM DV Điện Châu Á
Gian hàng: dienchaua
Tham gia: 25/05/2015
GD Online thành công(?): 1
Thời gian xử lý : 1 ngày
Lượt truy cập: 440.070
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
52 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Havells / Số pha: 3 / Công suất (Kvar): 5 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ấn Độ /
230.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Samwha / Số pha: 3 / Công suất (Kvar): 5 / Tần số: 50Hz / Điện áp (V): 440 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
300.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Mikro / Số pha: 3 / Công suất (Kvar): 5 / Tần số: 50Hz / Điện áp (V): 440 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
380.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Samwha / Số pha: 3 / Công suất (Kvar): 10 / Tần số: 50Hz / Điện áp (V): 415 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
410.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Havells / Số pha: 3 / Công suất (Kvar): 10 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ấn Độ /
410.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Samwha / Số pha: 3 / Công suất (Kvar): 10 / Tần số: 50Hz / Điện áp (V): 440 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
460.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Samwha / Công suất (Kvar): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
470.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Mikro / Số pha: 3 / Công suất (Kvar): 10 / Tần số: 50Hz / Điện áp (V): 440 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
510.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Havells / Số pha: 3 / Công suất (Kvar): 15 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ấn Độ /
525.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Mikro / Số pha: 3 / Công suất (Kvar): 10 / Tần số: 50Hz / Điện áp (V): 440 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
540.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Samwha / Số pha: 3 / Công suất (Kvar): 15 / Tần số: 50Hz / Điện áp (V): 440 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
570.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Samwha / Số pha: 3 / Công suất (Kvar): 14 / Tần số: 50Hz / Điện áp (V): 415 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
615.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Havells / Số pha: 3 / Công suất (Kvar): 20 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ấn Độ /
620.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Samwha / Số pha: 3 / Công suất (Kvar): 20 / Tần số: 50Hz / Điện áp (V): 440 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
680.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Mikro / Số pha: 1 / Công suất (Kvar): 5 / Tần số: 50Hz / Điện áp (V): 230 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
700.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Mikro / Số pha: 3 / Công suất (Kvar): 15 / Tần số: 50Hz / Điện áp (V): 440 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
720.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Havells / Số pha: 3 / Công suất (Kvar): 25 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ấn Độ /
725.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Mikro / Số pha: 3 / Công suất (Kvar): 15 / Tần số: 50Hz / Điện áp (V): 440 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
765.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Samwha / Số pha: 3 / Công suất (Kvar): 15 / Tần số: 50Hz / Điện áp (V): 415 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
820.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Mikro / Số pha: 3 / Công suất (Kvar): 20 / Tần số: 50Hz / Điện áp (V): 440 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
820.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Samwha / Số pha: 3 / Công suất (Kvar): 25 / Tần số: 50Hz / Điện áp (V): 440 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
825.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Havells / Số pha: 3 / Công suất (Kvar): 30 / Trọng lượng (kg): 0 /
870.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Samwha / Số pha: 3 / Công suất (Kvar): 30 / Tần số: 50Hz / Điện áp (V): 440 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
990.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Mikro / Số pha: 3 / Công suất (Kvar): 20 / Tần số: 50Hz / Điện áp (V): 440 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
1.020.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Samwha / Số pha: 3 / Công suất (Kvar): 25 / Tần số: 50Hz / Điện áp (V): 415 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
1.025.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Mikro / Số pha: 3 / Công suất (Kvar): 25 / Tần số: 50Hz / Điện áp (V): 440 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
1.025.000 ₫
27
Hãng sản xuất: Mikro / Số pha: 1 / Công suất (Kvar): 10 / Tần số: 50Hz / Điện áp (V): 230 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
1.050.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Mikro / Số pha: 3 / Công suất (Kvar): 10 / Tần số: 50Hz / Điện áp (V): 230 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
1.200.000 ₫
29
Hãng sản xuất: Samwha / Số pha: 3 / Công suất (Kvar): 30 / Tần số: 50Hz / Điện áp (V): 415 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
1.230.000 ₫
30
Hãng sản xuất: Mikro / Số pha: 3 / Công suất (Kvar): 30 / Tần số: 50Hz / Điện áp (V): 440 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
1.230.000 ₫
31
Hãng sản xuất: Mikro / Số pha: 3 / Công suất (Kvar): 25 / Tần số: 50Hz / Điện áp (V): 440 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
1.275.000 ₫
32
Hãng sản xuất: Mikro / Số pha: 3 / Công suất (Kvar): 30 / Tần số: 50Hz / Điện áp (V): 440 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
1.530.000 ₫
33
Hãng sản xuất: Samwha / Số pha: 3 / Công suất (Kvar): 40 / Tần số: 50Hz / Điện áp (V): 415 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
1.640.000 ₫
34
Hãng sản xuất: Mikro / Số pha: 3 / Công suất (Kvar): 40 / Tần số: 50Hz / Điện áp (V): 440 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
2.040.000 ₫
35
Hãng sản xuất: Samwha / Số pha: 3 / Công suất (Kvar): 50 / Tần số: 50Hz / Điện áp (V): 415 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
2.050.000 ₫
36
Hãng sản xuất: Mikro / Số pha: 3 / Công suất (Kvar): 50 / Tần số: 50Hz / Điện áp (V): 440 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
2.550.000 ₫
37
Hãng sản xuất: Enrelux / Số pha: 3 / Công suất (Kvar): 20 / Tần số: - / Điện áp (V): 415 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
38
Hãng sản xuất: Epcos / Số pha: 1 / Công suất (Kvar): 5 / Tần số: 50Hz / Điện áp (V): 230 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ấn Độ /
Liên hệ gian hàng
39
Hãng sản xuất: Ducati / Số pha: 3 / Công suất (Kvar): 10 / Tần số: 50Hz / Điện áp (V): 415 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
Liên hệ gian hàng
40
Hãng sản xuất: Shizuki / Số pha: 3 / Công suất (Kvar): 15 / Tần số: 50Hz / Điện áp (V): 415 / Trọng lượng (kg): 1.3 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
41
Hãng sản xuất: Epcos / Công suất (Kvar): 0 / Điện áp (V): 440 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
42
Hãng sản xuất: Epcos / Công suất (Kvar): 0 / Điện áp (V): 230 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
43
Hãng sản xuất: Shizuki / Công suất (Kvar): 0 / Điện áp (V): 415 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
44
Hãng sản xuất: Shizuki / Số pha: 3 / Công suất (Kvar): 20 / Tần số: 50Hz / Điện áp (V): 415 / Trọng lượng (kg): 1.9 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
45
Hãng sản xuất: Ducati / Số pha: 3 / Công suất (Kvar): 15 / Tần số: 50/60Hz / Điện áp (V): 440 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
Liên hệ gian hàng
Trang:  1  2  >