• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
496 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Hãng sản xuất: Hyundai / Số pha: 3 pha / Số cực: Ba cực / Dòng điện định mức (A): 400 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 45 / Xuất xứ: Hàn Quốc /...
3.735.000 ₫
Ngày đăng: 15/08/2019    Số lượng trong kho: 1000    Mua hàng
Hãng sản xuất: Hyundai / Số pha: 4 pha / Số cực: - / Dòng điện định mức (A): 63 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 16 / Xuất xứ: Hàn Quốc /...
945.000 ₫
Ngày đăng: 15/08/2019    Số lượng trong kho: 1000    Mua hàng
Hãng sản xuất: Hyundai / Số pha: 3 pha / Số cực: Ba cực / Dòng điện định mức (A): 125 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 20 / Xuất xứ: Hàn Quốc /...
841.500 ₫
Ngày đăng: 15/08/2019    Số lượng trong kho: 1000    Mua hàng
Hãng sản xuất: Hyundai / Số pha: 2 pha / Số cực: - / Dòng điện định mức (A): 100 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 50 / Xuất xứ: Hàn Quốc /...
700.000 ₫
Ngày đăng: 15/08/2019    Số lượng trong kho: 1000    Mua hàng
Hãng sản xuất: SCHNEIDER / Loại: 3 pha / Dòng điện định mức (A): 25 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 6 / Xuất xứ: Đang cập nhật /...
431.000 ₫
Ngày đăng: 06/07/2019    Số lượng trong kho: 1000    Mua hàng
Hãng sản xuất: Hyundai / Số pha: 3 pha / Số cực: Ba cực / Dòng điện định mức (A): 50 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 16 / Xuất xứ: Hàn Quốc /...
594.000 ₫
Ngày đăng: 06/07/2019    Số lượng trong kho: 1000    Mua hàng
Hãng sản xuất: Hyundai / Số pha: 3 pha / Số cực: - / Dòng điện định mức (A): 50 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 7.5 / Xuất xứ: Hàn Quốc /...
468.000 ₫
Ngày đăng: 06/07/2019    Số lượng trong kho: 1000    Mua hàng
Hãng sản xuất: Hyundai / Số pha: 3 pha / Số cực: Ba cực / Dòng điện định mức (A): 100 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 16 / Xuất xứ: Hàn Quốc /...
810.000 ₫
Ngày đăng: 06/07/2019    Số lượng trong kho: 1000    Mua hàng
Hãng sản xuất: Hyundai / Số pha: 3 pha / Số cực: Ba cực / Dòng điện định mức (A): 50 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 20 / Xuất xứ: Hàn Quốc /...
612.000 ₫
Ngày đăng: 28/06/2019    Số lượng trong kho: 1000    Mua hàng
Hãng sản xuất: Hyundai / Số pha: 3 pha / Số cực: Ba cực / Dòng điện định mức (A): 125 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 38 / Xuất xứ: Hàn Quốc /...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 15/08/2019    Số lượng trong kho: 1000
Hãng sản xuất: Hyundai / Số pha: 3 pha / Số cực: Ba cực / Dòng điện định mức (A): 15 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 7.5 / Xuất xứ: Hàn Quốc /...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 15/08/2019    Số lượng trong kho: 1000
Hãng sản xuất: Hyundai / Số pha: 3 pha / Số cực: Ba cực / Dòng điện định mức (A): 20 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 10 / Xuất xứ: Hàn Quốc /...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 15/08/2019    Số lượng trong kho: 1000
Hãng sản xuất: Hyundai / Số pha: 3 pha / Số cực: Ba cực / Dòng điện định mức (A): 30 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 10 / Xuất xứ: Hàn Quốc /...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 15/08/2019    Số lượng trong kho: 1000
Hãng sản xuất: Hyundai / Số pha: 3 pha / Số cực: Ba cực / Dòng điện định mức (A): 5 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 7.5 / Xuất xứ: Hàn Quốc /...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 15/08/2019    Số lượng trong kho: 1000
Hãng sản xuất: Hyundai / Số pha: 3 pha / Số cực: - / Dòng điện định mức (A): 125 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 42 / Xuất xứ: Hàn Quốc /...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 15/08/2019    Số lượng trong kho: 1000
Trang:  1  2  3  4  5  6  ..  >  >>
Danh mục tin tức