• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
595 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Hãng sản xuất: LS / Loại: 4 pha / Dòng điện định mức (A): 800 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 75 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
16.300.000 ₫
Ngày đăng: 27/05/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: LS / Loại: 4 pha / Dòng điện định mức (A): 630 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 75 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
14.300.000 ₫
Ngày đăng: 27/05/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: LS / Loại: 4 pha / Dòng điện định mức (A): 500 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 75 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
14.300.000 ₫
Ngày đăng: 27/05/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Ls / Số pha: 4 pha / Số cực: - / Dòng điện định mức (A): 350 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 65 / Xuất xứ: Hàn Quốc /...
6.500.000 ₫
Ngày đăng: 27/05/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Ls / Số pha: 4 pha / Số cực: - / Dòng điện định mức (A): 300 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 65 / Xuất xứ: Hàn Quốc /...
6.500.000 ₫
Ngày đăng: 27/05/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Ls / Số pha: 4 pha / Số cực: - / Dòng điện định mức (A): 250 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 65 / Xuất xứ: Hàn Quốc /...
6.500.000 ₫
Ngày đăng: 27/05/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: LS / Loại: 4 pha / Dòng điện định mức (A): 400 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 65 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
6.500.000 ₫
Ngày đăng: 27/05/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: LS / Loại: 4 pha / Dòng điện định mức (A): 350 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 65 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
6.500.000 ₫
Ngày đăng: 27/05/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: LS / Loại: 4 pha / Dòng điện định mức (A): 300 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 65 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
6.500.000 ₫
Ngày đăng: 27/05/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: LS / Loại: 4 pha / Dòng điện định mức (A): 250 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 65 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
6.500.000 ₫
Ngày đăng: 27/05/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: LS / Loại: 4 pha / Dòng điện định mức (A): 250 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 42 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
2.800.000 ₫
Ngày đăng: 27/05/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: LS / Loại: 4 pha / Dòng điện định mức (A): 200 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 42 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
2.800.000 ₫
Ngày đăng: 27/05/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: LS / Loại: 4 pha / Dòng điện định mức (A): 150 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 42 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
2.800.000 ₫
Ngày đăng: 27/05/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: LS / Loại: 4 pha / Dòng điện định mức (A): 125 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 42 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
1.650.000 ₫
Ngày đăng: 27/05/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: LS / Loại: 4 pha / Dòng điện định mức (A): 100 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 42 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
1.650.000 ₫
Ngày đăng: 27/05/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: LS / Loại: 4 pha / Dòng điện định mức (A): 75 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 42 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
1.650.000 ₫
Ngày đăng: 27/05/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: LS / Loại: 4 pha / Dòng điện định mức (A): 60 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 42 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
1.650.000 ₫
Ngày đăng: 27/05/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: LS / Loại: 4 pha / Dòng điện định mức (A): 50 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 42 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
1.650.000 ₫
Ngày đăng: 27/05/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: LS / Loại: 4 pha / Dòng điện định mức (A): 50 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 18 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
1.060.000 ₫
Ngày đăng: 27/05/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: LS / Loại: 4 pha / Dòng điện định mức (A): 30 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 18 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
1.060.000 ₫
Ngày đăng: 27/05/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: LS / Loại: 4 pha / Dòng điện định mức (A): 20 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 18 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
1.060.000 ₫
Ngày đăng: 27/05/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: LS / Loại: 4 pha / Dòng điện định mức (A): 15 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 18 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
1.060.000 ₫
Ngày đăng: 27/05/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: LS / Loại: 4 pha / Dòng điện định mức (A): 40 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 18 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
1.060.000 ₫
Ngày đăng: 27/05/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: LS / Loại: 4 pha / Dòng điện định mức (A): 800 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 45 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
12.800.000 ₫
Ngày đăng: 16/04/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Ls / Số pha: 4 pha / Dòng điện định mức (A): 0 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
12.800.000 ₫
Ngày đăng: 16/04/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: LS / Loại: 4 pha / Dòng điện định mức (A): 630 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 42 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
10.800.000 ₫
Ngày đăng: 16/04/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: LS / Loại: 4 pha / Dòng điện định mức (A): 500 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 42 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
10.800.000 ₫
Ngày đăng: 16/04/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: LS / Loại: 4 pha / Dòng điện định mức (A): 300 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 42 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
5.730.000 ₫
Ngày đăng: 16/04/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: LS / Loại: 4 pha / Dòng điện định mức (A): 250 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 42 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
5.730.000 ₫
Ngày đăng: 16/04/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: LS / Loại: 4 pha / Dòng điện định mức (A): 350 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 42 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
5.730.000 ₫
Ngày đăng: 16/04/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Ls / Số pha: 4 pha / Số cực: - / Dòng điện định mức (A): 250 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 42 / Xuất xứ: Hàn Quốc /...
5.730.000 ₫
Ngày đăng: 16/04/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Ls / Số pha: 4 pha / Số cực: - / Dòng điện định mức (A): 300 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 42 / Xuất xứ: Hàn Quốc /...
5.730.000 ₫
Ngày đăng: 16/04/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Ls / Số pha: 4 pha / Số cực: - / Dòng điện định mức (A): 350 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 42 / Xuất xứ: Hàn Quốc /...
5.730.000 ₫
Ngày đăng: 16/04/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: LS / Loại: 4 pha / Dòng điện định mức (A): 400 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 42 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
5.730.000 ₫
Ngày đăng: 16/04/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Ls / Số pha: 4 pha / Số cực: - / Dòng điện định mức (A): 250 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 30 / Xuất xứ: Hàn Quốc /...
2.375.000 ₫
Ngày đăng: 16/04/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Ls / Số pha: 4 pha / Số cực: - / Dòng điện định mức (A): 225 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 30 / Xuất xứ: Hàn Quốc /...
2.375.000 ₫
Ngày đăng: 16/04/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Ls / Số pha: 4 pha / Số cực: - / Dòng điện định mức (A): 200 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 30 / Xuất xứ: Hàn Quốc /...
2.375.000 ₫
Ngày đăng: 16/04/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Ls / Số pha: 4 pha / Số cực: - / Dòng điện định mức (A): 175 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 30 / Xuất xứ: Hàn Quốc /...
2.375.000 ₫
Ngày đăng: 16/04/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Ls / Số pha: 4 pha / Số cực: - / Dòng điện định mức (A): 150 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 30 / Xuất xứ: Hàn Quốc /...
2.375.000 ₫
Ngày đăng: 16/04/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Ls / Số pha: 4 pha / Số cực: - / Dòng điện định mức (A): 125 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 30 / Xuất xứ: Hàn Quốc /...
2.375.000 ₫
Ngày đăng: 16/04/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: LS / Loại: 4 pha / Dòng điện định mức (A): 100 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 22 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
1.270.000 ₫
Ngày đăng: 16/04/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: LS / Loại: 4 pha / Dòng điện định mức (A): 75 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 22 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
1.270.000 ₫
Ngày đăng: 16/04/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: LS / Loại: 4 pha / Dòng điện định mức (A): 60 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 22 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
1.270.000 ₫
Ngày đăng: 16/04/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: LS / Loại: 4 pha / Dòng điện định mức (A): 50 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 22 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
1.270.000 ₫
Ngày đăng: 16/04/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: LS / Loại: 4 pha / Dòng điện định mức (A): 40 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 22 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
1.270.000 ₫
Ngày đăng: 16/04/2020        Mua hàng
Trang:  1  2  3  4  5  6  ..  >  >>