• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
259 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Loại cáp: 1 lõi / Hãng sản xuất: CADIVI / Xuất xứ: Việt Nam / Trở kháng(Ω): 0 / Đường kính sợi (mm): 2 / Độ dày chất cách điện(mm): 0 / Độ phủ kín (%): 0 / Đường kính(mm): 25 ...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 06/05/2019    Số lượng trong kho: 1000
Loại cáp: Cáp điện lực / Hãng sản xuất: CADIVI / Xuất xứ: Việt Nam / Trở kháng(Ω): 0 / Đường kính sợi (mm): 0 / Độ dày chất cách điện(mm): 0 / Độ phủ kín (%): 0 / Đường kính(m...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 06/05/2019    Số lượng trong kho: 1000
Loại cáp: Cáp nhôm vặn xoắn / Hãng sản xuất: CADIVI / Xuất xứ: Việt Nam / Trở kháng(Ω): 0 / Đường kính sợi (mm): 3 / Độ dày chất cách điện(mm): 0 / Độ phủ kín (%): 0 / Đường k...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 06/05/2019    Số lượng trong kho: 1000
Loại cáp: Cáp treo / Hãng sản xuất: Cadivi / Xuất xứ: - / Trở kháng(Ω): 0 / Đường kính sợi (mm): 0 / Độ dày chất cách điện(mm): 0 / Độ phủ kín (%): 0 / Đường kính(mm): 0 / Điệ...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 06/05/2019    Số lượng trong kho: 1000
Loại cáp: Cáp treo / Hãng sản xuất: Cadivi / Xuất xứ: - / Trở kháng(Ω): 0 / Đường kính sợi (mm): 0 / Độ dày chất cách điện(mm): 0 / Độ phủ kín (%): 0 / Đường kính(mm): 0 / Điệ...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 06/05/2019    Số lượng trong kho: 1000
Loại cáp: Cáp nhôm vặn xoắn / Hãng sản xuất: Cadivi / Xuất xứ: Việt Nam / Trở kháng(Ω): 0 / Đường kính sợi (mm): 2.56 / Độ dày chất cách điện(mm): 0 / Độ phủ kín (%): 0 / Đườn...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 06/05/2019    Số lượng trong kho: 1000
Loại cáp: Hạ thế / Hãng sản xuất: Cadivi / Xuất xứ: Việt Nam / Trở kháng(Ω): 7 / Đường kính sợi (mm): 0.67 / Độ dày chất cách điện(mm): 0.8 / Độ phủ kín (%): 0 / Đường kính(mm...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 06/05/2019    Số lượng trong kho: 1000
Loại cáp: 1 lõi / Hãng sản xuất: CADIVI / Xuất xứ: Việt Nam / Trở kháng(Ω): 0 / Đường kính sợi (mm): 1.7 / Độ dày chất cách điện(mm): 0 / Độ phủ kín (%): 0 / Đường kính(mm): 1...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 06/05/2019    Số lượng trong kho: 1000
Hãng sản xuất: Daphaco / Xuất xứ: Việt Nam / Trở kháng(Ω): 0 / Đường kính sợi (mm): 0 / Độ dày chất cách điện(mm): 0 / Độ phủ kín (%): 0 / Đường kính(mm): 0 / Điện dung(pF/100...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 06/05/2019    Số lượng trong kho: 1000
Loại cáp: Cáp điện lực / Hãng sản xuất: CADIVI / Xuất xứ: Việt Nam / Trở kháng(Ω): 0 / Đường kính sợi (mm): 2.25 / Độ dày chất cách điện(mm): 0.8 / Độ phủ kín (%): 0 / Đường k...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 06/05/2019    Số lượng trong kho: 1000
Loại cáp: Cáp Điều Khiển / Hãng sản xuất: Leoni / Xuất xứ: Đức / Trở kháng(Ω): 0 / Đường kính sợi (mm): 0 / Độ dày chất cách điện(mm): 0 / Độ phủ kín (%): 0 / Đường kính(mm):...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    Số lượng trong kho: 1000
Loại cáp: Hạ thế / Hãng sản xuất: Daphaco / Xuất xứ: Việt Nam / Trở kháng(Ω): 9 / Đường kính sợi (mm): 0.6 / Độ dày chất cách điện(mm): 0.7 / Độ phủ kín (%): 0 / Đường kính(mm...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    Số lượng trong kho: 1000
Loại cáp: Hạ thế / Hãng sản xuất: CADIVI / Xuất xứ: Việt Nam / Trở kháng(Ω): 0 / Đường kính sợi (mm): 25 / Độ dày chất cách điện(mm): 1 / Độ phủ kín (%): 0 / Đường kính(mm): 1...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    Số lượng trong kho: 1000
Hãng sản xuất: Daphaco / Xuất xứ: Việt Nam / Trở kháng(Ω): 0 / Đường kính sợi (mm): 0 / Độ dày chất cách điện(mm): 0 / Độ phủ kín (%): 0 / Đường kính(mm): 0 / Điện dung(pF/100...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    Số lượng trong kho: 1000
Hãng sản xuất: Daphaco / Xuất xứ: Việt Nam / Trở kháng(Ω): 0 / Đường kính sợi (mm): 0 / Độ dày chất cách điện(mm): 0 / Độ phủ kín (%): 0 / Đường kính(mm): 0 / Điện dung(pF/100...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    Số lượng trong kho: 1000
Trang:  1  2  3  4  5  6  ..  >  >>
Danh mục tin tức